Iedereen die werk of inkomen kwijt is of dreigt kwijt te raken kan bij Het Regionaal Mobiliteitsteam Foodvalley (kortweg het RMT) terecht. We helpen gratis om (ander) werk te vinden. Het RMT is er voor werkenden, werkzoekenden, zelfstandige ondernemers en bedrijven uit de acht gemeenten van de arbeidsmarktregio Foodvalley.

In het team werken werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten, UWV, SBB, onderwijsinstellingen, het Leerwerkloket en het Werkgeversservicepunt samen.